סדנה: הורא​​ה במרפאה (אורקין)​
18 אוקטובר, 2017
  • 14:00
  • M8-106
סדנה: מיומנויות יסוד בהוראה ובחינוך (טנדטר, לויטין, הנקין)1 נובמבר, 201708:30
  • פורום חינוך רפואי
  • נושא: קבוצת מחקר בחינוך למקצועות בריאות
14 נובמבר, 201713:00
ערב חשיפה לסטודנטים וסגל צעיר20 נובמבר, 201719:00
מפגש אוריינטציה לסגל חדש 21 נובמבר, 2017
  • 13:00
  • M8-102​
30 נובמבר, 2017 
סדנה: שיפור הוראה פרונטלית (טנדטר)6 דצמבר, 201714:00
  • פורום חינוך רפואי
  • מפגש עם הווארד ברגמן
5 או 6 דצמברTBD
סדנה: כתיבת שאלות רב-ברירה (אורקין)20 דצמבר, 201714:00
סדנה: חיפוש במאגרי מידע רפואיים (וכט)27 דצמבר, 201714:00
מפגש לסטודנטים בנושא שחיקה עם עדי הרמתי4 ינואר, 201716:00
סדנה: הוראה בשיטת כיתה הפוכה (TBL) (לויטין)29 ינואר, 201809:00
סדנה: מתן משוב (טנדטר)7 מרץ, 201814:00
סדנה: כתיבת שאלות רב-ברירה (אורקין)25 אפריל, 201814:00
סדנה: מיומנויות יסוד בהוראה ובחינוך (טנדטר)2 מאי, 201808:30
כנס פריבס השנתי15 מאי, 2018 
סדנה: שיפור הוראה פרונטלית (טנדטר)13 יוני, 201814:00
סדנה: הוראה בשיטת כיתה הפוכה (TBL) (לויטין)24 יולי, 201809:00
סדנה: כלים טכנולוגיים לשיתוף סטודנטים (וכט)TBD, 201814:00

* רשימה לא סופית. חזרו אלינו וחפשו אותנו בפייסבוק שלנו לעדכונים​