resarchforstaff.png

hexagone.png
losanges.png
trianglelogo.png
ליווי בפיתוח שאלת המחקר
ליווי בביצוע המחקר
מענקי מחקרי
צוות המרכז, יכול ללוות אנשי צוות בבניית השאלה המחקרית , לייעץ ולבנות הצעה. 
המחקר בחינוך רפואי הוא איכותני ברובו , אנו יכולים לסייע בבניית המודל המחקרי המתאים, הכנת שאלון ​​וייעוץ בניתוח התוצאות 

מרכז פריבס יכול להעניק מס׳ מענקי מחקר בשנה. המענקים הם בסכומים קטנים אך יכולים לסייע בתחילת התהליך המחקרי . 

טופס הגשת מענק מחקר של   מרכז פריבס ניתן כאן 

מענקי מחקר בינלאומיים ניתן להמצוא באתר של אוניברסיטת Mcgill , כאן