​​מרכז פריבס מעודד מחקר בחינוך רפואי למען קידום איכות ההוראה והלמידה בפקולטה למדעי הבריאות. לשם כך, פעמיים בשנה יפורסמו מכרזים להגשת הצעות מחקר ובקשת מימון מטעם המרכז.
בכל עת ניתן לפנות לצוות המרכז להתייעצות בנושא במייל: prywescenter@gmail.com​


לשירותכם, מצורף קישור לגראנטים קרובים למחקרים בנושאי חינוך רפואי:
https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/links/funding