פרוייקט ירוחם 

מטרות הפרויקט
להקנות לסטודנטים את הכלים לפעילות של רפואה מונעת קהילתית למבוגרים וילדים באמצעות התנסות בעבודה קהילתית יזומה לאורך תקופה ארוכה ובהדרכה צמודה של רופאים בקהילה. 
א.    להכיר את עבודת הרופא הראשוני בקהילה בדגש הרפואה המונעת
ב.    לרכוש מיומנויות של עבודה ברפואה מונעת עד לרמה של תפקוד עצמאי
ג.    לתרום לקהילה בירוחם יל ידי ביצוע של ייעוצים אקדמיים ברמה גבוה ובנוכחות סטודנטים
ד.    לתרום לצוות המרפאה באמצעות גוון עבודתם בהוראה 
ה.    לקרב הסטודנטים לעבודה בנגב גם בעתיד
ו.    לאפשר תשתית לעבודת גמר בקהילה לתואר MD  למעוניינים בכך

מי יוכל להשתתף  במסגרת ההתנסות 
ארבעה סטודנטים משנה ה' או ו' אשר יבחרו על ידי ועדת קבלה ואשר יתחייבו להתמיד בפרוייקט למשך שנה אחת לפחות. הסטודנטים שירצו להשתתף בפרוייקט ירוחם יבחרו על ידי וועדה בראשות ד"ר רפי בהם. 

מה יהיה מבנה ההתנסות
בשני ערבים בחודש, כנראה ביום ה', בין השעות 16 ל ,19 הסטודנטים יהיו במרפאת ירוחם ויקבלו מטופלים אשר הוזמנו במיוחד לשם כך, לביצוע פעילות רפואה מונעת ( לדוגמא: מעקבים למטופלים עם סכרת, יתר לחץ דם, אי ספיקת לב) . כל סטודנט (אפשר בזוגות) יעשה קבלה מפורטת של המטופל על מנת להכירו ולבדקו ועל מנת לסכם את צרכיו מבחינת פעילות רפואה מונעת. המטופל יוצג לאחד המדריכים. יחד עם המדריך תאושר תכנית ההתערבות והמעקב. במועדי המעקב הסטודנט ימשיך לעקוב אחרי אותם מטופל. יערכו פעילויות נוספות כביקור במרכז יום לקשיש, מחלקת רווחה ועוד. 


 yerouham.png