resarchforstaff.png

hexagone.png
losanges.png
trianglelogo.png
עבודות גמר
עבודות מחקר
מענקי מחקר
סטודנטים/יות המעוניינים בעבודת גמר משדה החינוך הרפואי, מוזמנים לנות אלינו על מנת שנוכל לסייע במציאת נושא ומסגרת זמן מתאימה לביצוע עבודת הגמר. אנחנו נשמח לייעץ , ללוות ולסייע בתהליך 
לסטודנטים/יות המעוניינים לבצע מחקר (מעבר לעבודת הגמר) אנו יכולים לסייע במציאת איש סגל שעוסק או מתעניין בתחום וכך לעזור ביצירת שיתופי פעולה בפקולטה ומחוצה לה. 

מרכז פריבס יכול להעניק מס׳ מענקי מחקר בשנה. המענקים הם בסכומים קטנים אך יכולים לסייע בתחילת התהליך המחקרי . 

טופס הגשת מענק מחקר של   מרכז פריבס ניתן כאן 

מענקי מחקר בינלאומיים ניתן להמצוא באתר של אוניברסיטת Mcgill , כאן