books.jpg


לחצו על תמונת הספר לפתיחת הקובץ המלא.
​​קופת חולים הכללית - שפ​רה שורץ >>
clalit.png
Community_Medicine.png


<< הרפואה בקהילה - חיים דורון, שפרה שורץ

הגזזת - שפרה שורץ​ >>

hagazezet.png
sh_glick.png
​<< 
אוטונומיה, אלטרואיזם וסמכות באתיקה רפואית – מאמרים לכבוד פרופ' שמעון גליק​
​​
דרכי במערכת הבריאות אוסף שיחות וזיכרונות  - חיים דורון  >>​​

h_Doron.png