במרכז פריבס לחינוך רפואי יש מנהיגות חדשה, יחד עם מנהיגות חדשה של הפקולטה לרפואה. בבד בבד , החל המרכז בהגדרת חזונו, עיצוב האסטרטגיה האופרטיבית שלו על פי התוכנית האסטרטגית של הפקולטה למדעי הבריאות. 

חזון

מרכז פריבס  לחינוך רפואי בפקולטה למדעי הבריאות  מחויב לטפח את לימודי החינוך הרפואי, לקדם התפתחות אישית ומקצועית של סטודנטים, כמו גם צוותים אקדמיים וקליניים, בכל מקצועות הבריאות. המרכז יפעל לקידום  תוכניות לימוד הוליסטיות והומניסטיות הייחודיות לכל בית ספר ותחום, ושילובו ככלי חינוכי, המתמקד באדם בכללותו בבריאות וחולי. ברמה האישית המרכז  יקדם אחריות, אחריותיות ותרבות חינוכית נאורה.