במרכז פריבס לחינוך רפואי יש מנהיגות חדשה, יחד עם מנהיגות חדשה של הפקולטה לרפואה. בבד בבד , החל המרכז בהגדרת חזונו, עיצוב האסטרטגיה האופרטיבית שלו על פי התוכנית האסטרטגית של הפקולטה למדעי הבריאות. 

חזון

מרכז פריבס  לחינוך רפואי בפקולטה למדעי הבריאות  מחויב לטפח את לימודי החינוך הרפואי, לקדם התפתחות אישית ומקצועית של סטודנטים, כמו גם צוותים אקדמיים וקליניים, בכל מקצועות הבריאות. המרכז יפעל לקידום  תוכניות לימוד הוליסטיות והומניסטיות הייחודיות לכל בית ספר ותחום, ושילובו ככלי חינוכי, המתמקד באדם בכללותו בבריאות וחולי. ברמה האישית המרכז  יקדם אחריות, אחריותיות ותרבות חינוכית נאורה.

יעוד

ניהול שיח פקולטי מתמיד בנושאי חינוך, הומניזם ובריאות, ופיתוח דור ההמשך של מנהיגי חינוך בפקולטה למדעי הבריאות. מרכז פריבס לחינוך ישמש מקור תמיכה לסגל הפקולטה ותלמידיו, כדי לסייע לכך שבוגרי הפקולטה יצטיינו כאנשי מקצוע בשירות הפרט והחברה ובמחקר. המרכז יוביל חדשנות בהוראה ולמידה באמצעות מחקר בחינוך ובעזרת טכנולוגיות מתקדמות.

תחומי פעילות עיקריים

  • ·         קורסים וסדנאות לפיתוח סגל ההוראה

  • ·        יעוץ בתכנון קורסים

  • ·        יעוץ אישי למורים המעוניינים לטייב דרכי הוראתם

  • ·        תמיכה ופיתוח אמצעים להערכת למידה

  • ·        תמיכה בתכנית מנטורים לסטודנטים ומורים

  • ·        הנחיית סטודנטים במחקר (כולל לתארים מתקדמים)

  • ·        הפצת מידע עדכני

  • ·        הענקת מענקי מחקר בחינוך

  • ·        השתתפות בפורומים ארציים ועולמים בתחום החינוך לרופאים ואנשי מקצועות הבריאות.

היסטוריה

המרכז לחינוך רפואי הוקם ע"י סנאט האוניברסיטה בשנת 1982 ופרופ' משה פריבס, הדיקן המייסד של הפקולטה למדעי הבריאות, מונה לעמוד בראשו. למעשה, כבר בעת הקמת המרכז, הייתה הפקולטה למדעי הבריאות בעלת מוניטין בינ"ל כפורצת דרך וחדשנית בתחום החינוך הרפואי.

פעילויות המרכז נועדו לתמוך במטרות חשובות הקשורות ל"רוח באר-שבע" - הגישה החדשנית לחינוך רפואי שפותחה בביה"ס לרפואה: ראשית, הערכה של השפעת תכניות ביה"ס על אופי בוגריו ועל מרכזי השירות הרפואי בקהילה. מטרה חשובה נוספת  היא שהמרכז יעודד ויתמוך בתלמידי רפואה וברופאים שימשיכו לעסוק בתחום החינוך הרפואי כחלק מהחיים המקצועיים שלהם, ובכך לעצב דורות של מנהיגי חינוך רפואי ​במדינת ישראל.
פרופ' משה פריבס, ז"ל (1914-1998)
Prof. Moshe Prywes      משה פריבס נולד בפולין, ועלה לישראל בשנת 1950. מיד עם הגעתו הקדיש את עצמו לחינוך רפואי והיה אחד ממייסדי ביה"ס לרפואה הראשון בארץ, באוניברסיטה העברית בירושלים. בבאר-שבע שירת כנשיא הראשון של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  (1969-1974) והיה אחד ממייסדי ביה"ס לרפואה באוניברסיטה והדיקן הראשון של הפקולטה למדעי הבריאות. 
      החזון והמנהיגות של פרופ' פריבס סייעו לעיצוב הפקולטה למדעי הבריאות כמוסד יוצא-דופן המכשיר רופאים ואנשים במקצעות הבריאות בעלי רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.