museumpic.jpg 

בפקולטה מוצגת דרך קבע תערוכה פתוחה לציבור על תולדות הרפואה.

ניתן בתיאום מראש להזמין הדרכה לתערוכה.

תולדות הרפואה הן תולדות מאבקה של האנושות בחולי ובמוות, לעתים כנגד כל הסיכויים, לעתים תוך שימוש באמצעים בלתי ראויים באופן מכמיר לב. משחר ההיסטוריה, "איש הרפואה" (המרפא, השמאן או הרופא) היה חלק בלתי נפרד מהחברה ונתפס כמי שנחן ביכולת או באמצעים להקל את חולייו של האדם.

בכל תקופה, המרפא יצר את כלי עבודתו תוך יישום הידע, החומרים והטכנולוגיות שהיו זמינים לו. כלים אלה, שנסמכו על עקרונות המוסר של המרפא ושל התקופה ועל הידע הרפואי בן הזמן, היו ועודם כליו היחידים. לכן, טבעי שכלי רפואה משקפים לא רק את התקופה שבה פעל איש הרפואה, אלא גם את הרקע התרבותי ואת התפיסה שהנחתה את המרפאים באשר לדרכי הטיפול בחוליהם.

רבים מכלי הרפואה, כמו גם הסיפורים שמאחוריהם, הם אכזריים ומבעיתים. אך רובם נוצרו מתוך כוונות אצילות ביותר, ולכן אל לנו לבטלם או לשפוט אותם בחומרה רבה מדי, שכן הם משמשים עדות לאופן התפתחות מדע הרפואה מקדמת דנא ועד ימינו אלה. אי אפשר להפריד ביניהם לבין מדע הרפואה בימינו, שכן הרפואה המודרנית מתבססת על הישגי העבר, נדבך על גבי נדבך, וחבה להם את הישגיה המרשימים.

 

אוסף רוזנברג לתולדות הרפואה

האוסף כולל מעל 5,000 פריטים המייצגים אלפי שנות טיפול רפואי. בין המוצגים: מכשירים כירורגיים, פריטים לשמירת ההיגיינה והבריאות, ספרים, תמונות ותחריטים מקוריים, שיקויי קסמים וקמעות. מגוון המוצגים משקפים את פני מדע הרפואה לתולדותיו.

התערוכה מסודרת כארבעה פרקים בתולדות הרפואה

·         באכסדרה: הרופא כאומן – פרקים בהיסטוריה של הרפואה מהעת העתיקה עד הרנסנס

·         בחלל הכניסה לבניין הראשי: הרופא כמרפא וכמדען – התפתחויות ברפואה המודרנית

·         באודיטוריום: הרופא כאתיקן

·         בחלל הקומות העליונות: הרפואה בישראל