ד"ר אריה קויפמן, יו"ר המרכז
ד"ר בן טרג'ין​
פרופ'' ( אמריטוס) דן בנור
פרופ' ( אמריטוס) כרמי מרגלית