סיכויי הרשמה:

בלוח הבא מוצגים ערכים מייצגים בלבד של חתכי הסכם. חשוב לשים לב כי אלו ערכים מייצגים בלבד שהיו נכונים בשנה קודמת ומהם ניתן לקבל תמונה כללית ובלתי מחייבת לגבי סיכויי הקבלה. על כן אין לראות בנתונים אלה קביעה סופית, אלא הערכה בלבד. 

 

 

התכנית​ תנאי רישום​

פסיכולוגיה דו מחלקתי

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • ציון פסיכומטרי או סכם של 550 לפחות.
 • ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • קבלה ללא פסיכומטרי בגרות מלאה בציון 105 ומעלה וכן ציון 170 לפחות במבחן אמי"ר.

סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו מחלקתי

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • ציון מבחן פסיכומטרי או סכם של 520 לפחות.
 • ציון של 78 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי בגרות בממוצע 105 ומעלה, וכן ציון 170 לפחות במבחן אמי"ר.
 • קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי בגרות בממוצע 105 ומעלה, וכן ציון 178 לפחות במבחן אמי"ר.

מדעי התנהגות

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • מדעי ההתנהגות תוכנית חד-מחלקתית: ציון מבחן פסיכומטרי או סכם 550 לפחות.
 • לנרשמים למדעי ההתנהגות בתוכנית דו-מחלקתית ציון המבחן הפסיכומטרי או ציון סכם 500 לפחות.
 • ציון של 78 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • קבלה ללא פסיכומטרי: חד מחלקתי- בגרות מלאה בציון 105, דו מחלקתי בציון 100 וכן ציון 170 לפחות במבחן אמי"ר.

עבודה סוציאלית

 • מעל גיל 20 בסוף דצמבר של השנה הראשונה ללימודים.
 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.  
 • ציון פסיכומטרי 550 ומעלה, או ציון פסיכומטרי וגם סכם 500 ומעלה.
 • ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

כלכלה עם התמחות בחשבונאות

 • זכאות לתעודת-בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית
 • 4 יח' במתמטיקה בציון 75 לפחות או 5 יח' בציון 65 לפחות.
 • ציון מבחן פסיכומטרי וגם סכם כמותי 560 לפחות.
 • ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • המעבר לשנה ג' בבאר-שבע מותנה בממוצע 75 ומעלה.

כלכלה דו מחלקתי

 • זכאות לתעודת-בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • בגרות במתמטיקה בהיקף 4 יח' במתמטיקה בציון 75 או 5 יח' בציון 65 לפחות.
 • מועמדים עם 3 יח' מתמטיקה בבגרות יידרשו ללמוד קורס מבוא למתמטיקה בסמסטר א'.
 • ציון מבחן פסיכומטרי וגם סכם כמותי 510 ומעלה.
 • ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • אלו שירצו לנסות ולעבור לתוכנית כלכלה וחשבונאות בשנה השנייה, ישאפו לממוצע של 85 לפחות, עם ציון גבוה מאד בקורס יסודות החשבונאות.
 • קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי בגרות בממוצע 103 ומעלה, כולל מתמטיקה בהיקף 5 יח"ל בציון 75 ומעלה ומבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה.

לימודים רב תחומיים במדעי החברה

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • ציון מבחן פסיכומטרי או סכם 500 ומעלה.
 • לבוחרים בתוכנית חד-מחלקתית במדעי הרוח והחברה: ציון מבחן פסיכומטרי או סכם של 450 לפחות.
 • ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי בגרות בממוצע 97 לפחות, וציון אמי"ר 170 לפחות.

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח

 • זכאות לתעודת-בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית.
 • ציון מבחן פסיכומטרי או סכם 400 לפחות. לבוחרים בתוכנית חד-מחלקתית במדעי הרוח והחברה: ציון מבחן פסיכומטרי או סכם של 450 לפחות.
 • ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בני 30+ בעלי תעודת בגרות, אשר ישיגו ציון 170 לפחות במבחן אמי"ר. מועמדים בני 30+ ללא תעודת-בגרות יהיו מחויבים לעמוד בהצלחה בדרישות המכינה הקדם-אקדמית.
 • קבלה ללא פסיכומטרי ללא הגבלת גיל לבעלי בגרות מלאה בממוצע 90 ומעלה וגם ציון 170 לפחות במבחן אמי"ר.

ניהול

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • 4 יח"ל במתמטיקה בציון של 70 לפחות, או 5 בציון עובר.
 • מועמדים בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יחויבו בקורס מבוא למתמטיקה בסמסטר א' בקמפוס אילת.
 • ציון מבחן פסיכומטרי או סכם 520 לפחות.
 • קבלה ללא פסיכומטרי: בעלי תעודת בגרות בממוצע 102 לפחות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה, וציון 170 לפחות במבחן אמי"ר.
 • ציון 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

ניהול מלונאות ותיירות


 • תעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • יתקבלו מועמדים בעלי 3 יח' במתמטיקה, מומלץ להשלים ל- 4 יח' במתמטיקה.
 • ציון מבחן פסיכומטרי או סכם 500 ומעלה.
 • מועמדים בעלי נתונים מתאימים יזומנו לראיון אישי. מועמדים בעלי נתונים נמוכים במעט יידונו בוועדת חריגים.
 • קבלה ללא פסיכומטרי- בעלי תעודת בגרות בממוצע 100 וציון 170 לפחות במבחן אמי"ר.

מדעי החיים- המגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • ציון פסיכומטרי וסכם כמותי 585 לפחות.
 • ציון של 100 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • בגרות במתמטיקה בהיקף 4 יח"ל בציון 70, או 5 יח"ל בציון 60.
 • תינתן עדיפות למועמדים אשר למדו מקצוע ברמה של 5 יחידות לפחות במקצוע מאשכול המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדעי המחשב
 • קבלה ללא פסיכומטרי: בעלי בגרות בממוצע 109 לפחות, הכוללת 5 יח"ל באנגלית בציון 90 לפחות ו 5 יח"ל במתמטיקה בציון 90 לפחות, וגם ציון 200 לפחות במבחן אמי"ר.
 • מועמדים שנתוניהם נמוכים במעט מהדרוש יידונו בוועדת חריגים.

הנדסה שנה א'​

 • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
 • 4 יח' במתמטיקה בציון של 70 לפחות או 5 יח' בציון 60 לפחות, בעלי 3 יח' במתמטיקה יידרשו לעבור בציון 60 לפחות קורס קיץ ברמה מקבילה ל-5 יח'**.
 • ציון מבחן פסיכומטרי 550 ומעלה.
 • ציון 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.