​​שכר הלימוד הבסיסי נקבע בכל שנה ושנה על ידי משרד הכלכלה, ויצ"ו כפוף למשרד הכלכלה בכול הנוגע לגובה שכר הלימוד ודרגות השכר השונות.  פרטים באתר במשרד הכלכלה


ויצו – מעון ועוד
על מנת לשפר, להעשיר  ולייחד את  המסגרת המעונית התגבשה תוכנית תוספתית דיפרנציאלית לכול כיתה וכיתה  במעון על פי צרכים שהועלו בתחילה על ידי צוות היגוי של האוניברסיטה והנהלת ויצ"ו.  החל משנת הלימודים הנוכחית נקבע סל השירות בשיתוף פעולה עם ועד ההורים המעוני. כל שנה תבחן התוכנית מחדש על פי הצרכים שיועלו בשיתוף פעולה

התוכנית התוספתית:

  • שיפור תקינת כוח אדם ויחס ילדים למטפלת

  • תוכנית העשרה

  • תזונה בשרית

  • מתנות לחגים וימי הולדת

  • מוניטור קיד

  • תזונה בריאה

עלות התוכנית התוספתית לילד לשנת תשע"ז, הינה 420 ₪ לחודש.

  • חשוב לציין כי שכר הלימוד הינו לפי גיל הילד ולאו דווקא לפי הכיתה בה הוא משובץ. למשרד הכלכלה  שני תעריפים: עד גיל שנה וארבעה חודשים – תעריף תינוק, מגיל שנה וארבעה חודשים – תעריף פעוט.  התעריף לכל השנה נקבע לפי גיל הילד ביום ה-1 בספטמבר.

  • בהתאם לחוק חינוך חובה, ילדים אשר נולדו  בין התאריכים  1.1.2012 ל- 31.12.2013, זכאים לסבסוד בתשלום החודשי,  בסך השווה  לעלות שכר הלימוד המשולם בגני העיריה עבור שעות הבוקר (לא כולל צהרון). בשנת תשע"ו עמד גובה ההחזר על 700 ₪. על פי הנחיות העירייה, הסבסוד יינתן לתושבי באר שבע בלבד (על פי הכתובת בתעודת הזהות).  בחודש יולי התשלום עבור המעון הינו תשלום מלא.