שכר הלימוד נקבע ע"י משרד העבודה , הרווחה והשירותים החברתיים.

טבלת שכ"ל מפורסמת באתר המשרד ותלויה על לוח ההורים במבואה במעון.

לרשותכם סימולטור לבדיקת זכאותכם להשתתפות המשרד בשכ"ל.​

שכ"ל נקבע בהתאם לגיל הילד ב 1.9 ולא בהכרח לפי הכיתה בה שובץ.

כיתת גן- בהתאם לחוק חינוך חובה ,ילדי כיתת הגן שהם תושבי באר שבע (בהתאם לכתובת בת.ז) זכאים לסבסוד בסך של כ 700 ₪. התשלום עבור חודש יולי הינו מלא (ללא סבסוד).

מעון וע​וד

על מנת לשפר, להעשיר ולייחד את  המסגרת המעונית, התגבשה תוכנית תוספתית דיפרנציאלית במעון. כל שנה תבחן התוכנית מחדש על פי הצרכים שיועלו בשיתוף פעולה בין ועד ההורים, ועדת ההיגוי האוניברסיטאית והנהלת המעון.

התוכנית כוללת:

שיפור תקינת כ"א (יחס ילדים- מטפלת מחנכת)

תוכנית העשרה (חוגים)

תזונה בשרית

תזונה בריאה

מתנות לחגים וימי הולדת

מוקד רפואי- נטלי

ליווי פסיכולוגית התפתחותית

עלות התוכנית כ 425 ₪ לחודש​