• סדרה של הרצאות בנושאים הרלבנטיים להתפתחות של ילדים בגיל הרך מועברת על ידי חוקרים מומחים מהאוניברסיטה.

  • ההרצאות מתקיימות במעון, בשעות הבוקר בימי שישי.

  • להרצאות מוזמנים כלל הורי הילדים של המעון וכן צוות המעון.

ההרצאות שהועברו בשנת הלימודים הקודמת:
- התפתחות חברתית ותוקפנות בגיל הרך
- בעיות שינה בגיל הרך
- יסודות ההבנה המתמטית בגיל הרך

קיום כל הרצאה מותנה במידת ההתעניינות ועל כן לפני כל הרצאה מתקיים הליך של הרשמה.