מעונות היום של ויצו הם מסגרות טיפוליות איכותיות לגיל הרך.                                                         

לפי התפיסה הטיפולית חינוכית שלנו על מעונות איכותיים לספק סביבה בטוחה, בריאה ומטפחת, תוך כדי מתן מענה לאוכלוסיית היעד של השותפים העיקריים – דהיינו אוכלוסיית ההורים המבקרים במעון.

 

אני מאמין

המטרה המנחה את עבודתנו היא לאפשר לילדים לגדול ולהתפתח בכל התחומים: הרגשי, החברתי, הפיזי והקוגניטיבי.
אנו מאמינים בגישה ההוליסטית של ההתפתחות ומתוך הנחה שכל תחומי ההתפתחות שלובים זה בזה.

אנו מאמינים שכשילד פנוי רגשית הוא מפנה עצמו לחקור את הסביבה