• ​לצד ועדת היגוי, המלווה את המעון, הוקמה ועדה אקדמית, המורכבת מאנשי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטה ממחלקות רלבנטיות שמומחיותם בהתפתחות רגשית, חברתית, שפתית, פיסית ומוטורית בגיל הרך. הועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה ומעלה הצעות לתוכניות חינוכיות ולפעילויות ייחודיות, אשר נבחנים ומיושמים על ידי צוות ההיגוי.

חברות הצוות האקדמי המלווה:

  • · ד"ר נועה גרון-סלע – המחלקה לפסיכולוגיה
    · פרופ' נעמה עצבה-פורייה – המחלקה לפסיכולוגיה
    · ד"ר עידית כץ – המחלקה לחינוך​


קיימת אפשרות לשלב תכניות מחקריות במעון, בכפוף לאישור של ועדת ההיגוי ולהסכמת ההורים.