• ​​שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה לבין הנהלת המעון מטעם ויצ"ו נועד להבטיח את מימוש החזון של הפעלת מעון למופת בו ילדי הסגל יזכו להתפתחות מיטבית בכל המובנים, הפיזי, הקוגניטיבי והרגשי. קשר זה מיושם על ידי ועדת ההיגוי.

  • כמו כן, וועדת ההיגוי מתווה מדיניות ויוזמת תכניות מיוחדות של העשרה עבור הילדים, הצוות המטפל וקהילת ההורים.

  • ועדת ההיגוי משמשת גם גוף מפקח, ויוזמת הן תהליכי בקרה, כגון עריכת סקר שנתי של שביעות רצון ההורים ויישום המסקנות שלו לשיפור איכות הטיפול ורמת השירות הניתנים במעון)

הרכב הוועדה:

יו"ר הוו​​עדה

פרופ' ליאת טיקוצקי​ – המחלקה לפסיכולוגיה


נציגים מכלל​ הסגלים

רותם קנר-ויינר​​ ​ואושרית שמשון-  סגל מנהלי וטכני
פלורינה יוזפובסקי – סגל אקדמי בכיר (צעירים)
מיכל לוי – סגל אקדמי זוטר​