• ​בנושא תהליך ההרשמה התוך אוניברסיטאי ניתן לפנות אל רותם קנר-ויינר​​ בטל': 6461292​
    או במייל: weinerro@bgu.ac.il

  • בנושאי התנהלות שוטפת של המעון, יש לפנות למנהלת המעון ולמפקחת.
    כמו כן, ניתן לפנות אל נציג ההורים הנבחר בכל כיתה.