• ​בנושא תהליך ההרשמה התוך אוניברסיטאי ניתן לפנות אל ענת בן הרוש בטל': 6461719
    או במייל:  stiener@bgu.ac.il

  • בנושאי התנהלות שוטפת של המעון, יש לפנות למנהלת המעון ולמפקחת

  • כמו כן, ניתן לפנות אל נציג ההורים הנבחר בכל כיתה