סדר היום במעון מהווה מסגרת לכול הפעילויות הטיפוליות והחינוכיות המתרחשות במעון מידי יום.

הנחות יסוד:

  • צרכי הילדים בשלבי התפתחותם מכתיבים את סדר היום הכללי.

  • סדר יום קבוע מאפשר לילד לצפות את המתרחש ויכולת זו מקנה לו ביטחון ומקלה עליו. הפעילות שבסדר היום תורמת להתפתחותו המוטורית, השכלית, הרגשית והחברתית של הילד

  • סדר היום מסייע בהקניית הרגלים לילדים

 

יחידות זמן מרכזיות ואופייניות לסדר היום:

07:30- קבלה בבוקר / משחק חופשי

08:00-09:00 – א. בוקר

09:00-11:30- פעילויות קבוצתיות ופרטניות בפינות השונות בכיתה: חצר, סנסו מוטורי,  מבואה, בכיתה.

11:30-13:00 – א. צהרים

13:00-14:30- מנוחת צהרים

14:30-16:30 – פעילויות יזומות וחופשיות, א. מנחה ופרידה

 

סדר היום הוא כללי ויש בו גמישות בהתאם למציאות המשתנה

30-05-2013_wizo_003.jpg