​14.1.2024
חברות וחברי סגל יקרים

אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה), במרכז החינוכי לגיל הרך "בית פאני" (מעון ויצ"ו של האוניברסיטה).
מטרתו של מעון ויצ"ו האוניברסיטה היא לספק מסגרת חינוכית מצוינת לילדי חברות וחברי הסגל ותלמידות ותלמידי המחקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.    
השנה בניגוד לשנים קודמות, לאור החלטת משרד העבודה ומשרד החינוך לא נאפשר רישום של ילדים שטרם נולדו למעון. רק לאחר הלידה ניתן יהיה להיכנס לרשימת המתנה למקום בגן. 

שימו לב,
תהליך הרישום מתבצע עבור כלל הילדים - גם ילדים ממשיכים וגם ילדים חדשים. יש להירשם בזמן.
הרישום יערך החל מיום ראשון ה-21/01/2024 בשעה 10:00 ועד ה-25/01/2024 בשעה 15:00.
קישור למערכת הרישום יישלח לקראת פתיחת ההרשמה.

ועדת הקבלה למעון, המורכבת מנציגי ועדת ההיגוי, תקבע את רשימת הילדים אשר יתקבלו למעון. תשובות תינתנה במייל להורים עד לתאריך 01/03/2024.

שימו לב - אתר הרישום למעון שואב את הנתונים האישיים ממערכת משאבי אנוש.
הורים שטרם עדכנו את נתוני הילדים, מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
לעדכון פרטים אישיים, ניתן לפנות למתאמות משאבי האנוש.

יום פתוח להתרשמות מהמעון יתקיים ב:
  • יום שישי, 19.1.23, בשעות 8:30-9:30 לכיתת התינוקות (ילידי יוני 2023-עד יוני 2024)
  • יום שישי, 19.1.23, בשעות 9:30-10:30 לכיתת הפעוטות (ילידי ספטמבר 2022 עד מאי 2023)
  • יום שישי, 19.1.23, בשעות 10:30-11:30 לכיתת הבוגרים (ילידי ינואר 2022 עד אוגוסט 2022)
בכדי לשמור על הפעילות השוטפת והתקינה של המעון, נבקש להגיע אך ורק במסגרת הזמנים שנקבעו.

בנושא רישום ומילוי טופס הרשמה:
רותם קנר, טלפון: 61292
בנושאים כלליים הקשורים לפעילות השוטפת של המעון ניתן לפנות למנהלת המעון:
בת אל, טלפון במעון: 08-8503944

בברכה,   
פרופ' מוטי בניטה
 יו"ר ועדת ההיגוי למעון