​​​​​היערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה (תשפ"ג), במרכז החינוכי לגיל הרך "בית פאני" (מעון ויצ"ו של האוניברסיטה).

מטרתו של מעון ויצ"ו האוניברסיטה היא לספק מסגרת חינוכית מצוינת לילדי חברות וחברי הסגל ותלמידות ותלמידי המחקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.     


​​ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיימהשלב א' - הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג​​ 

לתשומת ליבכם,

תהליך הרישום מתבצע עבור כלל הילדים - גם ילדים ממשיכים וגם ילדים חדשים. יש להירשם בזמן. 
מועדי הרישום דרך האוניברסיטה ייערכו החל מיום ראשון, 16/01/22 ועד יום ראשון, 06/02/22.

בניגוד לשנים קודמות, הקישור לרישום לא הופיע באתר, אלא נשלח במייל בבוקר יום הרישום. 

ועדת הקבלה למעון, המורכבת מנציגי ועדת ההיגוי, תקבע את רשימת הילדים אשר יתקבלו למעון.
תשובות תינתנה במייל להורים בתחילת חודש מרץ. 

בשל הקורונה, לא יתקיימו השנה ימים פתוחים במעון. במקום, נקיים מפגשי היכרות עם אלה פלד, מנהלת המעון, בכפוף להנחיות הקורונה ובתיאום מראש עמה.


​שלב ב' - ​​הרשמ​ה באתר משרד הכלכלה והתעשייה

ההרשמה למעון יום מוכר על ידי אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה והתעשייה
החל מיום רביעי, 2/2/2022  ועד יום חמישי, 24/2/2022.

לאתר ההרשמה »

תהליך הרישום קל ופשוט, ומתבצע בשלושה שלבים:

א. רישום/כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית. לתשומת לבכם, לאחרונה הורחבו הדרכים להירשם למערכת ההזדהות הממשלתית. פרטים באתר ממשל זמין.

ב. לאחר ביצוע הזדהות, ניתן לבחור עד 2 מעונות לרישום כל ילד. קבלת הילד לאחד משני המעונות הנבחרים, תתאפשר בהתאם לעדיפות שנבחרה ולסדרי קדימויות הילדים שנקבעו.

ג. המשך תהליך הרישום מתבצע אצל מנהל המעון, רק לאחר הודעה מהאגף על קבלה למעון אליו נרשם.​

מידע להורים לקראת הרישום למעון יום מוכר - שנה"ל תשפ"ג


לש​אלות ניתן לפנות אל:

בנושא רישום ומילוי טופס הרשמה ניתן לפנות לרותם קנר-ויינר​​​ במייל weinerro@bgu.ac.il ​​או בטלפון: 08-6461292

בנושאים כלליים הקשורים לפעילות השוטפת של המעון - יש לפנות למנהלת המעון, אלה פלד באמצעות המייל m30361@wizo.org