במעון פועלות  4 כיתות, כשטווח הגילאים הוא מגיל שישה חודשים עד גיל שלוש ושמונה חודשים
(הגיל הקובע הוא מיום ה-1 בספטמבר).

קבוצת הגן מוגדרת כטרום-טרום חובה והרישום אליה אפשרי מגיל שנתיים ו- 9 חודשים ועד לגיל 3 שנים ו-8 חודשים בלבד.

כיתה

טווח גילאים

מספר ילדים בכיתה

תקינה

עד גיל

מגיל

תינוקות

(משרד הכלכלה)

שנה ושלושה חודשים

חצי שנה

18

3 מטפלות ותוספת שעות תגבור

פעוטות

(משרד הכלכלה)

שנה ותשעה חודשים

שנה וחודשיים

27

3 מטפלות ותוספת שעות תגבור

גנון

(משרד הכלכלה)

שנתיים ושמונה חודשים

שנה ותשעה חודשים

32

3 מטפלות ותוספת שעות תגבור

גן

(משרד החינוך(

שלוש ושמונה חודשים

שנתיים ותשעה חודשים

35

3 מטפלות ותוספת שעות תגבור

 ** יתכנו שינויים בשיבוץ הילדים לכיתות השונות, על פי שיקולי מנהלת המעון.

** יתכנו שינויים בטווח הגילאים, במספר הילדים בכל כיתה ובמספר בנות הצוות המדויק.