תשתיות קמפוס צפוני.jpg

השלמת תשתיות ראשונות: 2021
כרגע בשלב עבודות עפר בשטח והכנת תשתיות