השלמת תשתיות ראשונות: 2021כרגע בשלב עבודות עפר בשטח והכנת תשתיות