​​​​המדור עוסק בפרויקטים בתחום החשמל, אלקטרומכניקה ומיזוג אוויר.

תפקידיו העיקריים של המדור הינם:

  • תכנון בדיקה ואישור פרויקטים לפני ביצוע, מעקב ובדיקות קבלה לאחר ביצוע של פרויקטים בתחום:
    החשמל, מערכות מרכזיות לאספקת אנרגיה, מיזוג אוויר, מים וכעוד.

הביצוע של עבודות חשמל במסגרת הפרויקטים מבוצע ע"י קבלן חצר לחשמל, בפיקוח מדור זה.

  • תאומים עם הקבלנים השונים המבצעים עבודות, פרויקטים או שינויים.

  • טיפול בפרויקט בשינוי וייעוד של מעבדות ורה אכלוס ותוספות במערכות חשמל ומיזוג אוויר הקיימות.

כל זאת תוך כדי הורדת עלויות וחסכון באנרגיה.

 

רמ"ד מערכות אלקטרומכניות:
טרם אויש - טל': 08-6461667

פקס: 08-6472953