את יחידת אחזקה בשדה בוקר מנהל מר מתיוס ברנט

טל':  08-6596721    סלולרי:  052-5793095
פקס:  08-6596996
brentm@bgu.ac.il
 
בקמפוס שדה בוקר מצויה קבוצת אחזקה נוספת בראשות טכנאי, המספקת שירותים בתחומי האחזקה השונים למורשת בן-גוריון, למכונים לחקר המדבר, ולמבני המגורים והמעונות במקום.

הצוות כפוף מקצועית למחלקת אחזקה האוניברסיטאית ומסתייע בה ,למתן פתרונות תחזוקתיים בשדה בוקר.
 
תקלות לגבי מערכות/מבנים בשדה בוקר, ניתן להפנות לצוות המקומי או למוקד התקלות בקמפוס על שם מרקוס.

 
בעלי התפקידים ביח' אחזקה שדה בוקר אשר יסייעו בידך:

שם

תפקיד

טלפון

סלולרי

פקס

דוא"ל

מתיוס ברנט

מנהל מחלקת בינוי ואחזקה

6596721

052-5793095

6596996

brentm@bgu.ac.il

דוד אפריאט

סגן מנהל מחלקת בינוי ואחזקה

6596899

052-8795896

6596996

davidaf@bgu.ac.il

מלי אביצרור

מזכירת מחלקה

6596722

 

6596996

avitzrur@bgu.ac.il

אלי אסא

מרכז פרוייקטי בינוי ואחזקת מבנים

6596724

050-2029731

6596996

asae@bgu.ac.il

משה סרור

חשמלאי ראשי

6596726

052-8795893

6596996

moshesr@bgu.ac.il

אדי טוך

מסגר ראשי

6596723

 

6596996

 

נדב דותן-הוכברג

מפעיל אודיטוריום

 

050-2029701

6596996

nadavdh@bgu.ac.il

דויד קלפטש

אחראי אלקטרוניקה מטאורולוגיה ובקרה

6596816

0525793097

6596996

klepach@bgu.ac.il