לשכת אגף תכנון, בינוי ואחזקה

סמנכ"ל הנדסה:  אודי לרמן
טלפון: 08-6472720


מתאמת:  סיגל ברנובר
טלפון: 08-6479818

רל"שית:  רינת אבזיז
טלפון: 08-6461008

יחידת מהנדס האוניברסיטה

מהנדס האוניברסיטה:  אייל חייק
טלפון: 08-6428590

מזכירת מהנדס האוניברסיטה:  עדה קנטרמן
טלפון: 08-6428426


מדור הפעלה

ראש מדור : שלום מארק
טלפון: 08-6472795

מזכירה : אלה שניידר
טלפון: 08-64
61967


בקרה ותקשורת

מהנדס בקרה : אלכס קירילובסקי
טלפון : 08-6461670  


מדור מערכות אלקטרומכניות
ראש מדור : אריה שפיגל
טלפון: 08-6461667

מזכירה : שולה כהן
טלפון: 08-6461696

 

מחלקת בינוי 

מנהל המחלקה :  מתן תרשיש
טלפון: 08-6428701

מזכירת המחלקה : אפרת ארץ-קדושה ליוביץ'
טלפון: 08-6428426702
 

מתאמי פרויקטים:
מתאם - זכר זייצ'יק ברסקי 08-6461089
מרכז - משה ונטורה 08-6428564

מדור התקשרויות
ראש מדור : ענת בונקר
טלפון: 08-6461077

רכזת התקשרויות : ליטל רוזנטל
טלפון: 08-64
61079

מדור פרויקטי בינוי
ראש מדור : גיורא צידון
טלפון: 08-6472722

מזכירה : מירי דדון
טלפון: 08-64
61293