​​​​

לשכת אגף ת​​כנון, בינוי ואחזקה

סמנכ"ל הנדסה: אודי לרמן
טלפון: 08-6472720

מתאמת האגף וחוקרים חדשים: סיגל ברנובר
טלפון: 08-6479818

PMO: אמיר יעקבי
טלפון: 08-6479659

מנהל פרויקט מעבדות: איגור מנצ'יקובסקי
טלפון: 08-6428210

אחראי ארכיב: משה פרץ
טלפון: 08-6461085

רל"שית: בת-אל כהן
טלפון: 08-6461008

יחידת מהנדס האונ​יברסיטה

מהנדס האוניברסיטה: אייל חייק
טלפון: 08-6428590

מזכירת מהנדס האוניברסיטה: עדה קנטרמן
טלפון: 08-6428436


מדור הפעלה

ראש מדור: יואל חורי
טלפון: 08-6472795

מזכירה: אלה שניידר
טלפון: 08-64
61967


בקרה ותקשורת

מהנדס בקרה: אלכס קירילובסקי
טלפון : 08-6461670  


מדור מערכות אלקטרומכניות

ראש מדור: טרם אויש
טלפון: 08-6461667

מהנדס תחזוקה: יגאל בייזנוב
טלפון: 08-6461667

מחלקת בינוי חדש  

מנהל המחלקה:  מתן תרשיש
טלפון: 08-6428701

מזכירת המחלקה: אפרת ארץ-קדושה ליוביץ'
טלפון: 08-6428702
 
מנהל פרויקט קמפוס צפוני: רועי קדמי 08-6428209 

מתאמי פרויקטים:

מתאם - חגי טדגי 08-6461089


מדור התקשרויות

ראש מדור: עו"ד גילה קמר
טלפון: 08-6461077

מתאמת מדור התקשרויות: חן כהן שלום 
טלפון: 08-64
61079

ע. ראש מדור: ​מיכל בנאדו
טלפון: 08-6477499

רכזת התקשרויות: נעמה טייב כהן​
טלפון: 08-6461083​

רכז התקשרויות: יוסי חורי
טלפון: 08-6428203​

רכזת התקשרויות: מור לזימי
08-64728755​
mlazimi@bgu.ac.il​

מתאמת פרויקטים: אורית לב​
08-6461192​

מחלקת בינוי קיים

ראש המחלקה: אלי אלבז
טלפון: 08-6461081

רכזת מחלקה: שי בסה 
טלפון: 08-64
61293

מתאמי פרויקטים:

מתאם: גיורא צידון 08-6428462

מתאם: אופיר צפריר 08-6428260

מתאם:נועם אוחיון 08-6472397​

מתאם: שניר אליכייס  08-6428462

 מבנה ארגוני של האגף