• kayam23.png

 • ​​תחומי פעילות עיקריים:​​

 • » ביצוע שינויים ושיפוצים במבנים קיימים על מנת להתאימם לצרכים המשתנים (מעבדות, אולמות לימוד וכדו').

 • » התקנות חדשות, הקמת מעבדות ופרויקטים קטנים.

 • » אחזקה שוטפת של כל המבנים הקימים באוניברסיטה, בקמפוסים השונים.

 • » אחזקה שוטפת של תשתיות כולל: מדרכות, גדרות,

 • » אחזקה של שטחי חניה, שבילים, כבישים , מדרכות וכדו'.

  המדור מנהל, מתחזק ומתפעל את כל מבני,מעונות ותשתיות האוניברסיטה, בקמפוסים השונים, כולל מבנים חדשים.

  המדור מרכז את בקשות יחידות האוניברסיטה לשינויים, שיפוצים והתקנות חדשות ומתרגם אותם לתכנית עבודה שנתית, על פי סדרי עדיפויות שנקבעו, כולל ביצוע אומדנים לעבודות, טיפול בתקציבי העבודות וביצוע העבודות בפועל.

  לפתרון בעיות דחופות הנובעות מבעיות איטום (גגות, מבנים, בטונים וכד') או בעיות דחופות אחרות בתחום אחריות המדור
  יש לפנות למוקד האחזקה בטלפונים 61666  או 61668 . במידת הצורך יפנה מוקד אחזקה את הבעיה לטיפול המדור.


   

  בעלי תפקידים:

  ראש המחלקה: אלי אלבז
  טלפון: 08-6461081

  מזכירה : שי בסה
  טלפון: 08-6461293

  מתאמי פרויקטים:

 • מתאם - נועם אוחיון 08-6472397​
  מתאם - גיורא צידון 08-6472722
  מתאם - אופיר צפריר  08-6428260  ​​​
  מתאם - שניר אליכייס 08-6428262