את יחידת אחזקה אילת מנהלת גב' דיאנה שמיר

טל':   08-63064515 
פקס:  08-6304538
shamirse@bgu.ac.il

לפתרון בעיות ותקלות שוטפות בקמפוס אילת,
עומד לרשות רמ"ן קמפוס אילת, צוות אחזקה מקומי.

במקרה של בעיות מורכבות מקבל הצוות סיוע
מהמדורים הרלוונטיים שבמחלקת אחזקה.


בעלי התפקידים ביח' אחזקה בקמפוס אילת אשר יסייעו בידך:

 שם

תפקיד

טלפון

סלולרי

פקס

דוא"ל

יוסי זוהר

אחראי אחזקה

6304539

052-5793078

6304538

yzohar@bgu.ac.il

אנטולי וילצ'יק

אחראי אחזקה

6304539

052-5793077

6304538

vilchik@bgu.ac.il