ראש מדור: עו"ד גילה קמר
טלפון: 08-6461077
gkamer@bgu.ac.il​

מתאמת מדור התקשרויות: חן כהן שלום 
טלפון: 08-64
61079
hencohen@bgu.ac.il

ע. ראש מדור: ​מיכל בנאדו
טלפון: 08-6477499
mbenado@bgu.ac.il

רכזת התקשרויות: נעמה טייב כהן​
טלפון: 08-6461083​
tayebn@bgu.ac.il

רכז התקשרויות: יוסי חורי
טלפון: 08-6428203
yhouri@bgu.ac.il

רכזת התקשרויות: מור לזימי
08-64728755​
mlazimi@bgu.ac.il​

מתאמת פרויקטים: אורית לב
08-6461192​
oritlev@bgu.ac.il

המדור עוסק בהתקשרויות חוזיות עם גורמי חוץ אוניברסיטאי לפרויקטי פיתוח ובינוי, ולשיפוץ והתאמת מבנים קיימים:

המדור מכין חוזים והזמנות לאדריכלים, מתכננים, יועצים, משרדי ניהול ופיקוח, ספקים שונים, קבלנים על כל מקצועותיהם.

  • המדור מרכז את פעילות ההתקשרויות של המחלקה בין באמצעות מכרזים ובין בהתקשרויות אחרות ,
    בפעילות זו כלולה עבודה מול ועדת המכרזים בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

  • המדור מטפל בחשבונות על כל סוגיהם לגורמים הנ"ל מבחינת:
    קליטת החשבונות, הכנתם ובדיקתם, קבלת אישורים, והעברתם להנהלת חשבונות לביצוע התשלומים.

  • מדור עובד בפעילות שוטפת מול יחידות באוניברסיטה כמו יועץ משפטי, אגף כספים, מדור תקציבים, מדור קרנות ומחקרים.