ראש היחידה - מר אייל חייק  
טל': 28590  סלולרי:  29725  
eyalhaik@bgu.ac.il

 
מזכירת מהנדס האוניברסיטה 
עדה קנטרמן   טל':  28436    
adakant@bgu.ac.il