מהנדס האוניברסיטה - מר אייל חייק  
טלפון: 28590 
סלולרי: 29725  
eyalhaik@bgu.ac.il

 
מזכירת מהנדס האוניברסיטה  - עדה קנטרמן  
טלפון: 28436    
adakant@bgu.ac.il

​