לפי החלטות סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה, יופעלו הגנראטורים באוניברסיטה במתכונת הבאה:

גנראטורים שבבניינים מספר:
 
• 15-16, בניין תעשייה וניהול     
09:00 – 08:00

• 38-39,40, מכון למחקר יישומי במדעי החיים
10:00 – 09:00

• 55-56-57-58-60, הנדסת מכונות   
11:00 – 10:00

• 71-67-62-63-65-59-26-90 ,קמפוס מרקוס
12:00 – 11:00

• 97-95-29-33-34-28-32-22-77 יופעלו אחת לחודשיים בתאריכים:
15/08/05, 10/10/05, 12/12/05 (ובהתאמה בכל שנה על פי תכנית שתופץ מראש) 
 

גנראטורים שבחוץ לקמפוס:

• מעונות ד' – בין השעות
08:00-09:00

• מכונים
09:00-10:00

• בי"ח וטרינרי
11:00-12:00

יופעלו אחת לחודשיים בתאריכים:
12/09/05, 14/11/05 (ובהתאמה בכל שנה על פי תכנית שתופץ מראש)

• רפואה – בין השעות
09:00-10:00
יופעלו אחת לחודשיים בתאריכים:
16/09/05, 18/11/05 (ובהתאמה בכל שנה על פי תכנית שתופץ מראש)
 

כללי:
זמן הפעלת כל גנראטור הוא כ-30 דקות.
המחלקות מתבקשות להיערך בהתאם, למניעת נזק במערכות שמשרתות אותם