1. במתחמים השונים הקיימים בשטח אוניברסיטת בן- גוריון בנגב קיימות מערכות חשמל שונות במתחים שבין 24 וולט ל-22000 וולט.

2. עפ"י דרישות חוק החשמל ותקנותיו חל איסור על כל נגיעה, טיפול, תיקון או פעולה אחרת במתקני החשמל השונים, אלא אם התקיימו בתנאים הבאים:

2.1         החלפת נורות תאורה מותרת לעובדי מחלקת המשק המורשים על פי הוראות שניתנו בהדרכה מיוחדת.

2.2         עובדי מחלקת אחזקה העובדים בהתאם לדרישות חוק החשמל.

3. בעת גילוי תקלה כלשהי במערכות החשמל על כל עובד לפנות ל"מוקד בקרה" מחלקת אחזקה

בטל' 61666, 61668 (חיוג פנימי) ולמסור פרטים לגבי התקלה.

4. במקרים מסוימים (לדוגמא מעבדות מחקר), בהם הציוד החשמלי מוזן מלוח מקומי,

מותר לעובד להרים ממסר פחת או מא"ז (מפסק זרם זעיר) בלוח פעם אחת כדי להחזיר אספקת חשמל.
במידה והתקלה חוזרת יש להתנהג בהתאם לסעיף 3.

5. במידה ולוח החשמל נעול, דבר המונע פעולה המפורטת בסעיף 4, על העובד להתנהג בהתאם להוראות סעיף 3. חל איסור מוחלט לפתוח לוחות חשמל נעולים.

6. על פי דרישות חוק החשמל חל איסור לתקן מכשור חשמלי מסוג כלשהו המוזן במתח מעל 50 וולט

על ידי עובד ללא רישיון מתאים לסוג העבודה.

7. חל איסור על כל פעולה בלוח חשמל שאינו נעול או ללא הגנה מתאימה נגד נגיעה מקרית לחיבורים חיים (מחושמלים).

בנוסף לזאת חל איסור על פירוק פנל הגנה, הוספת צרכנים נוספים, ביצוע חיבורים זמניים מסוג כלשהו וכו'.

 

זכור!

עבודות חשמל המתבצעות בניגוד לדרישות חוק החשמל על ידי  עובדים שאינם מורשים  מהווה סכנת חיים. 

 

                                

נערך ע"י אבי זולר -  רמ"ד אלקטרומכניות

אושר ע"י אלכס שקאף - ממ"ח בטיחות

ועינן אופיר- ממ"ח אחזקה