$$News and Reports$$

16 פבר' 2024

​​מחקר פילוסופי משותף עם פרופ׳ מת׳או קולומבו, שביקר בשנה שעברה בישראל במסגרת גרנט ISF מבקר את התיזה הנקראת ׳ביטחון תפיסתי׳ (נשמע פחות מוצלח בעברית: Perceptual Confidence). לפי תיזה זו, חוויות תפיסתיות יכולות להיות הסתברותיות. כלומר: החוויה התפיסתית או תוכנה עשויים להיות בעלי אופי הסתברותי. תיזה זו זכתה להגנה מחד, וביקורת מאידך, על סמך מגוון טיעונים פנומנולוגיים, אפיסטמולוגיים, והסבריים. בעוד שאלו טיעונים טובים, אחד הפערים המרכזיים בהם הוא שהם מזניחים שאלה בסיסית למדי. האם חוויות תפיסתיות מקיימות את התנאים הפורמליים המגדירים את מושג ההסתברות שאליו מחויבת תיזת הביטחון התפיסתי? כלומר: בהנחה שאנו שוקלים ברצינות את האפשרות שתוכן החוויה התפיסתית הוא הסתברותי, האם חוויות תפיסתיות יכולות לקיים / מקיימות את התנאים הפורמליים הנדרשים בתיאוריות שונות של הסתברות? 

במאמר הנוכחי, אנו מתמקדים בשאלה זו, שטרם נחקרה בספרות, ומשיבים באופן שלילי: חוויות תפיסתיות אינן מקיימות את התנאים הללו. ההשלכה של טענה זו היא כי ייחוסים של ביטחון תפיסתי אינם מוגדרים (well defined); ולכן, תיזת הביטחון התפיסתי היא שקרית.


לקריאת המאמר ללא צורך בהתחברות לספרייה.


Brain_214x358px.png