• מערכת שעות תואר שני סמסטר ב' תשע"ד- לחצו כאן​ 
  • רשימת קורסי הליבה:

קורסי ליבה חובה 6 נק"ז, קורסי ליבה בחירה 12 נק"ז (חובת בחירה 3 מתוך 4 קורסים).

בשנים שבהן לא ניתן קורס ליבה בחירה בשפה וקוגניציה, יש חובת בחירה של שניים משלושת קורסי הליבה בחירה בלבד. את יתרת הנקודות יש לקחת במסגרת קורסי הבחירה.

 

שם הקורס מספר הקורס נק"ז
ליבה חובה - הבסיס העצבי למדעים קוגניטיביים: מחלבון למעגל עצבי 197-2-0002 3
ליבה חובה - הבסיס העצבי למדעים קוגניטיביים: מרשת עצבית לתפקודים קוגניטיביים גבוהים 197-2-0012 3
ליבה בחירה - חישוביות וקוגניציה   197-2-0011 4
ליבה בחירה– הפילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים 197-2-0030 4
ליבה בחירה- סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית 101-2-0022 4
ליבה בחירה- שפה וקוגניציה 197-2-0010 לא ניתן בתשע"ה​
חובה - סמינר מחקר 197-2-0019  2 לשנתיים 
29/39/49 (0.5 בכל סמסטר)
קורס סמינריוני/ קריאה מודרכת   2
(על הסטודנטים להגיש עבודת סמינר באחד מקורסי ההתמחות)
חובה – תיזה (עבודת מחקר) 197-2-0991/2   8
עבודת המחקר תתבצע בהנחייתם של שני מנחים מדיסציפלינות שונות.
קורסי בחירה   10
סה"כ נק"ז כולל תיזה 40 נק"ז