מוזמנים ומוזמנות לעיין בפרק המבוא של הספר - הזמנה לדיון במתודולוגיות מחקר פמיניסטיות 

קרומר-נבו, מ, לביא-אג'אי, מ. והקר ד. (עורכות).

 

מתודולוגיות מחקר פמינסיטיות. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. סדרת מגדרים
 
הספר הוא פרי של קבוצת עניין שהתקיימה בין השני 2010-2012. הקבוצה פעלה כשתיוף פעולה בין המרכז הישראלי למחקר איכותני והתכנית ללימודי נשים וממגדר באוניברסיטת תל-אביב ובתמיכת קרן דפנה יזרעאלי.
 
בעשורים האחרונים מהווה המחקר הפמיניסטי אלטרנטיבה משמעותית למחקר המסורתי.   
באקדמיה הישראלית, למרות קיומו של מחקר על נשים, הנכתב על ידי נשים למען קידומו של סדר יום פמיניסטי, מורגש חסרונו של דיון מפורש בשאלות הקשורות למתודולוגיות של המחקר הפמיניסטי. אנו מבקשות לקיים קבוצת עניין שתעסוק במתודולוגיות אלו, עיסוק שיוביל בסופו של התהליך לספר שיקבץ מאמרים פרי עטן ומחקריהן של משתתפות הקבוצה. קבוצת העניין נערכת בשיתוף של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והתכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל-אביב ובתמיכת קרן דפנה יזרעאלי.
 
אנו תופסות מחקר פמיניסטי כמחקר ביקורתי אשר מזהה את המבנים האידיאולוגיים, החברתיים והפסיכולוגיים, אשר מביאים לדיכוין של נשים. ככזה, מחקר פמיניסטי עוסק באי השוויון המגדרי כפי שהוא מתגלה בכל ההיבטים של העולם החברתי, ובכלל זה בהיבט של המחקר האקדמי. הוא מנכיח את החוויות, הצרכים וריבוי הקולות של נשים, מבטא התנגדות לפטריארכליות והוא בעל תרומה להעצמת נשים ולשינוי חברתי. 

 

מטרתה של קבוצת העניין היא לבחון כיצד באות לידי ביטוי בבחירות האפיסטמולוגיות, המתודולוגיות והאתיות של המחקר הפמיניסטי ההתנגדות להפרדות המסורתיות בין פוליטיקה למדע, בין חוקרות לנחקרות ובין אקטיביזם חברתי למחקר. באמצעות דיון בטקסטים  של חוקרות פמיניסטיות מובילות, כמו גם באלו שנכתבו בידי חברות הקבוצה, אנו מבקשות ללמוד על מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות מגוונות ולבחון באופן רפלקסיבי וביקורתי מהם האתגרים הניצבים בפני מחקר פמיניסטי. אנו רואות בדיון זה, ובספר שיבשיל ממנו, אפשרות לאתגור של המחקר המסורתי, להתנסות בלתי היררכית בחוויה של לימוד הדדי וטרנס-דיסציפלינארי ולפיתוח של שיטות מחקר פמיניסטיות.