כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
ICQM – Israeli Center for Qualitative Research of People and Societies

 הספרייה האיכותנית

​כחלק מתפיסתנו את המרכז הישראלי למחקר איכותני כמוקד של ידע ולמידה עבור חוקרים צעירים וותיקים, אנו מבקשים להרחיב את ספרית המרכז, הכוללת עבודות מחקר איכותניות למאסטר ולדוקטורט. מטרתנו היא לרכז תחת קורת גג אחת עבודות שלרוב מפוזרות במוסדות השונים, ואינן נגישות עבור כלל החוקרים והסטודנטים. אנו רואים בעבודות אלו משאב בעל ערך שאינו מנוצל במלואו, שכן עבודות רבות אינן זוכות לפרסום או שפרסומן מתעכב זמן רב לאחר כתיבתן, והן (וכותביהן) אינן זוכות להגיע לקהל הקוראים הפוטנציאלי.

אנו קוראים לחוקרים וחוקרות לכלול את עבודת המחקר שלהם במאגר הספרייה, באחת משתי הצורות הבאות:

1. לשלוח את העבודה בפורמט קשיח, מודפסת וכרוכה, לכתובת הדואר המפורטת למטה.

2. לפרסם את העבודה בגרסה אלקטרונית באתר המרכז (בפורמט PDF). לשם כך אנו מבקשים לשלוח לנו קובץ WORD או PDF של העבודה וכן למלא את הטופס המצורף ולחתום עליו. טופס חתום ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני, דואר רגיל או בפקס לפי הפירוט המופיע לעיל. 

ניתן לשלוח כל עבודה באחת משתי הצורות (או בפורמט קשיח או בגרסה אלקטרונית) או בשתי הצורות.

לכל עבודה יש לצרף מכתב עם הפרטים הבאים: 1. שם המחבר.   2.  כותרת העבודה.  3. שם המנחה.   4. המתודולוגיה.

כתובת דואר למשלוח עבודות כרוכות: המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
ת.ד. 653, באר שבע 84105.  פקס: 08-6479302

uploading_permission.pdfטופס אישור העלאת עבודה כקובץ אלקטרוני

ניתן לעיין בעבודות המודפסות בתיאום מראש במייל icqm@bgu.ac.il

 

קטלוג הספרייה