שעות פעילות:

 

ימי א' – ה'  9.00 – 14.45
 

בניין 70 חדר 127- (מרתף בית הסטודנט)

טלפון לבירורים 08-64-72503 שלוחה 9>>2