לוח הודעות

כותרת
  
תאריך פרסום
  
הצבת תיבת פניות במשרד כרטיסים ותוויות חנייה26/11/2020
סגירת חנייה מספר 9 (חניון קמפוס צפוני), החל מיום שישי 27/1125/11/2020