זכאים לרכוש כרטיס חנייה בעלות של 1,000 ₪ לשנת לימודים- סטודנט המתגורר במעונות ד' בלבד.
  1. כרטיס החנייה הינו לשני מגרשי החנייה במעונות ד'.
  2. אין הקצאת חנייה אישית אלא חנייה על בסיס מקום פנוי (למעט חניות המסומנות כשמורות).
  3. התשלום יבוצע בכרטיס אשראי, באתר האוניברסיטה תווית לסטודנט מעונות ד'
  4. יש להגיע למשרד תוויות וכרטיסי עובד עם המסמכים הבאים:
  •        א. תעודה מזהה רשמית
  •        ב. תעודת סטודנט/אישור לימודים מאתר האוניברסיטה
  •        ג. רישיון רכב בתוקף על שם הסטודנט (או קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד)
  •        ד. מספר טלפון נייד
  •        ה. אישור תשלום

 

הערות:

* במידה ומדובר ברכב ליסינג (שאינו רשום על שמך) יש לצרף אישור מהחברה שהרכב בשימוש מבקש התווית בלבד.

* החנייה מותרת רק במקומות המסומנים.

* האישור הינו אישי ולא ניתן להעברה.

* סטודנט שיאבד את כרטיס הכניסה לחנייה יחויב בעלות של 50 ₪ ויאבד את זכותו לחנייה.

* סטודנט שיכניסה לחנייה לא מורשים בין אם הולכי רגל ובין אם רכב, מודע לכך שהוא עובר עבירת משמעת, יאבד את הזכות לחנייה ויועמד לוועדת משמעת.

* החנייה מותרת על פי הכללים והנהלים כפי שמופיע בנוהל 13-001.

* כל זכאי רשאי לתווית חנייה אחת לכלי רכב אחד בלבד.