​​בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ג) לא יוחלפו תויות החנייה לחברי סגל האוניברסיטה והגמלאים.


התוויות אשר ברשות חברי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני והגמלאים ( בצורת מלבן ירוק או כתום כפי שמופיע בדוגמא מטה) יהיו תקפות גם בשנת הלימודים הנוכחית ( תשפ"ג).
 orange.pnggreen.png

שאר בעלי התוויות נדרשים להגיע לחדש את תווית החניה.


 

 לבדיקת זכאותך לתווית ולשעות פעילות המשרד מצורפים קישורים הבאים :

הנחיות לקבלת תו חניה למרצים מן החוץ, שכר כולל ועובדים לפי שעות

הנחיות לקבלת תו חניה למסטרנטיםמועסקים, דוקטורנטים ופוסט- דוקטורנטים

הנחיות לקבלת תו חניה לאופנועים

הנחיות לקבלת תו חניה למעונות ד'

 בקשה לקבלת תו חניה.pdf

חלוקת תוויות חניה תחל בתאריך 27.10, מומלץ לזמן תור למשרד תוויות וכרטיסים.

תוויות משנת הלימודים תשפ"ב יהיו בתוקף עד תאריך 30.11.2022 .


 

להזכירכם, החניה מותרת רק במקומות המסומנים, כפי שמופיעים במפה המפורסמת באתר מחלקת הביטחון.

 

 

​ ​