​​​​​​ההרשמה ללימודים במסלול דו חוגי נרשמת כשתי עדיפויות נפרדות באתר ההרשמה ללימודים.

לדוגמה, אם בכוונתי להירשם בעדיפות ראשונה למסלול בכימיה עם סטטיסטיקה וניתוח נתונים עליי לבחור:

עדיפות אחת:  פקולטה - מדעי הטבעמחלקה - כימיה דו חוגי

עדיפות שנייה: פקולטה - היחידה לתכניות לימוד בינתחומיות, מחלקה - סטטיסטיקה דו חוגי​ (243)

​​<<להרשמה>>

למידע נוסף צרו קשר עם המוקד הטלפוני של מדור רישום:  08-6477171​