​​​​​​​​​​​​​​​קורסים במתמטיקה, תכנות וסטטיסטיקה שמטרתם להקנות לתלמיד כלים להבנת הקורסים בשנים הבאות:​

​​סמסטר א'
נ"ז
​מספר קורס
​חדוא 1 להנדסה 
​5
​201.1.9711
​אלגברה לינארית להנדסה
​4.5
​201.1.9321
​הסתברות 1 לסטטיסטיקאים
​4
​201.1.9921​
סמסטר ב'
נ"ז
​מספר קורס
​חדוא 2 להנדסת מערכות
​4
​201.1.9761
מבוא לתכנות בשפת פייתון
4202.1.9091
​​מבוא למדעי הנתונים 
3
243.1.0001​

למידע נוסף על הקורסים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - קובץ הקורסים (bgu.ac.il)