​​​​​


​​סמסטר א'
נ"ז
​מספר קורס
למידת מכונה4243.1.0005
​מודלים סטטיסטיים ב
3
חדש
מחקר מודרך שנתי
1.5
חדש
סמסטר ב'
נ"ז
​מספר קורס
מבוא לפילוסופיה של המדע
2
131.1.2441
למידה עמוקה
3
חדש
מחקר מודרך שנתי
1.5חדש

למידע נוסף על הקורסים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - קובץ הקורסים (bgu.ac.il)​​