​​​​​​​​
לרשימת קורסי בחירה בתכנית לסטטיסטיקה וניתוח נתונים תשפ"ד

​​סמסטר א'
נ"ז
​מספר קורס
למידת מכונה4243.1.0005
​מודלים סטטיסטיים ב
3
243.1.0010
מחקר מודרך שנתי
1.5243.1.0013
סמסטר ב'
נ"ז
​מספר קורס
מבוא לפילוסופיה של המדע
2
131.1.2441
למידה עמוקה
4
202.1.5031
מחקר מודרך שנתי
1.5

243.1.0014
בחירה3

למידע נוסף על הקורסים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - קובץ הקורסים (bgu.ac.il)​​