​​​​​​​​​​​​​​​​תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי (61.5 נק"ז):*​​


שנה א'

שנה ב'

שנה ג'
חדוא 1 להנדסהמודלים סטטיסטיים אלמידת מכונה (אנגלית)
חדוא 2 למערכות מידע
יסודות מבני נתונים
למידה עמוקה יישומית
אלגברה ליניארית להנדסהמידול והסקה בייסיאנייםמבוא לפילוסופיה של המדע למדענים.ות
הסתברות 1 ​לסטטיסטיקאיםהסתברות 2 לסטטיסטיקאיםמחקר מודרך
​מבוא למדעי הנתונים
​מבוא להסקה סטטיסטית
​​מודלים סטטיסטיים ב'
מבוא לתכנות בפייתוןסמינר שנתי
קורסי בחירה 

​​

 
 ​​​​​​​​​​​​תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי עם מתמטיקה (54 נ"ז):*​​​


שנה א'

שנה ב'

שנה ג'
מבוא לתכנות בפייתוןיסודות מבני נתוניםמודלים סטטיסטיים ב
מבוא למדעי הנתונים
​מידול והסקה בייסיאניים
למידת מכונה 
 הסתברות 1 לסטטיסטיקאים
מודלים ס​טטיסטיים א
למידה עמוקה יישמוית

בחירה מומלצת

סמינר שנתי

מבוא לה​סקה סטטיסטית
מחקר מודרך

הסתברות 2 לסטטיסטיקאים


 
פילוסופיה של המדע למדענים.ות
  בחירה מומלצת
  *​תכניות הלימודים מעודכנות לאוגוסט 2023. בשלב זה עדיין יתכנו שינויים.