​​​​​​​​​​​​​​​​תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי (61.5 נק"ז):*​​


שנה א'

שנה ב'

שנה ג'
חדוא 1מודלים סטטיסטיים אלמידת מכונה (אנגלית)
חדוא 2
יסודות מבני נתונים
למידה עמוקה
אלגברה ליניאריתסטטיסטיקה בייסיאניתמבוא לפילוסופיה של המדע
הסתברות 1 ​לסטטיסטיקאיםהסתברות 2 לסטטיסטיקאיםמחקר מודרך
​מבוא למדע הנתונים
​מבוא להסקה סטטיסטית
​​מודלים סטטיסטיים ב'
מבוא לתכנות בפייתוןסמינר שנתי
קורסי בחירה 

​​

 
 ​​​​​​​​​​​​תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי עם מתמטיקה (54 נ"ז):*​​​


שנה א'

שנה ב'

שנה ג'
מבוא לתכנות בפייתוןיסודות מבני נתוניםמודלים סטטיסטיים ב
מבוא למדעי הנתונים​סטטי​​סטיקה בייסיאנית

למידת מכונה 
 
מודלים ס​טטיסטיים א
למידה עמוקה

בחירה מומלצת

סמינר שנתי


מחקר מודרך

הסתברות 2

מבוא לה​סקה סטטיסטית
 
פילוסופיה של המדע
  בחירה מומלצת
  *​תכניות הלימודים מעודכנות לאוגוסט 2022. בשלב זה עדיין יתכנו שינויים.