​​​​​​​​​​​​​תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי (60 נ"ז):*​​


שנה א'

שנה ב'

שנה ג'
חדוא 1מידול סטטיסטילמידת מכונה סטטיסטית
חדוא 2
יסודות מבני נתוניםלמידה עמוקה
אלגברה ליניאריתשיטות לטיפול בנתוניםמבוא לפילוסופיה של המדע
הסתברות 1 לסטטיסטיקאיםהסתברות 2 לסטטיסטיקאיםמחקר מודרך
מבוא למדעי הנתוניםהסקה סטטיסטיתבחירה 
מבוא לתכנות בפייתון  ​​​​​​​​​​​​תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי עם מתמטיקה (54 נ"ז):*​​​


שנה א'

שנה ב'

שנה ג'
מבוא לתכנות בפייתוןיסודות מבני נתוניםמידול סטטיסטי
מבוא לפילוסופיה של המדעמבוא למדעי הנתוניםלמידת מכונה סטטיסטית
 
הסתברות 2 לסטטיסטיקאיםלמידה עמוקה
 
בחירה מומלצתמחקר מודרך
  הסקה סטטיסטית
  מחקר מודרך
  בחירה מומלצת​


*​תכניות הלימודים מעודכנות לאוגוסט 2021. בשלב זה עדיין יתכנו שינויים.