​​​​​​לאחר תקופה ארוכה של תכנון והשקעה משיקה הנהלת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תכנית לימודים חדשה לתואר ראשון בסטטיסטיקה וניתוח נתונים במסלול דו חוגי*.

תכנית הלימודים נוצרה במטרה לתת מענה אקדמי לצורך ההולך וגדל של מחלקות אקדמיות באוניברסיטה להקנות לסטודנטים את הכלים הסטטיסטיים, המתמטיים והתכנותיים המתאימים ביותר לניתוח נתונים מודרני באמצעות שילוב תחום הסטטיסטיקה וניתוח הנתונים, בהיקפים כאלה ואחרים, בתכניות הלימודים שלהן לתואר ראשון.

התכנית מעדכנת ומתגברת את תכנית הלימודים שפעלה עד כה תחת סטטיסטיקה למדעי החברה, כך שרשימת הקורסים ותכניהם מותאמים באופו מיטבי להכשרת הסטודנטים לדרישות המקצועיות בתחום ניתוח הנתונים המודרני וברי השוואה לתכניות מקבילות בארץ ובעולם. לאחרונה, התקבל אישור מהמל"ג למתן תואר BSc בסטטיסטיקה וניתוח נתונים (BSc in Statistics and Data Analysis) למסיימי המסלול.

אחד היתרונות החשובים של תכנית זו טמון בכך שהיא מהווה חלק מהיחידה לתכניות לימוד בין-מחלקתיות הפועלת בשיתוף עם הפקולטות ובתי הספר השונים ​באוניברסיטה. הדבר מאפשר מחד, לשלב את הלימודים בכל הפקולטות ובתי הספר באוניברסיטה עם הלימודים בתכנית, ומאידך, לשלב בהוראה בתכנית חוקרים העוסקים בתחומי הליבה של סטטיסטיקה ו/או ניתוח נתונים, היושבים במחלקות שונות באוניברסיטה.​​​

​                                                                

                                                                       בברכה, 

                                                                                           צוות ההיגוי של התכנית