ינואר 2019 - נשיא האוניברסיטה הכריז על יוזמת BGYou Impact לשיתוף כל בעלי העניין בעיצוב עתידה של האוניברסיטהמרץ 2019 - הקמת בית הספר להנדסת חשמל ומחשביםיוני-ספטמבר 2019 - תכנון התהליך האסטרטגי - הוגדרה מטרת העל ונבחרו המיקוד האסטרטגי ונתיבי הפעולהמאי 2020 - חשיפת התכנית האסטרטגית באירוע חבר הנאמנים. החל שלב א' של יישום המלצות התוכנית האסטרטגית ומימוש תוכניות העבודהאוגוסט 2020 - הקמת היחידה לסגל אקדמי חדש באוניברסיטהינואר 2021 - סנאט האוניברסיטה אישר את איחוד המחלקה להנדסת בניין עם היחידות להנדסה סביבתית וניהול והנדסת בטיחות ושינוי שם המחלקהינואר 2021 - סנאט האוניברסיטה קיבל החלטות המבססות את האוניברסיטה בחזית קידום הוגנות מגדרית באקדמיהמרץ 2021 - הקמת בית הספר לקיימות ושינוי אקליםאפריל 2021 - הסתיים השלב הראשון של כתיבת תכניות עבודה במסגרת הוועדה לצמצום הנטל הבירוקרטי, פישוט וייעול תהליכי עבודהאפריל 2021 - אישור שינויים בחוקה ובתקנון האקדמי לטובת עידוד מצוינות וטיפוח מנהיגות אקדמיתמאי 2021 - אישור תוכניות עבודה פקולטיות לקידום שיוויון והוגנות מגדרית באוניברסיטהיוני 2021 - הקמת בית הספר למדעי המוח והקוגניציה, במתכונתו החדשהנובמבר 2021 - מיתוג האוניברסיטה - הסתיים שלב גיבוש ערכי ותכלית האוניברסיטה, והחל שלב ההטמעה והיישום
ינואר 2022 - הסתיים שלב ב' של כתיבת תוכניות עבודה במסגרת הוועדה לצמצום הנטל הבירוקרטי, פישוט וייעול תהליכי עבודהינואר 2022 - החל תכנון ה- Welcome Center שיעניר שירות לסטודנטים זרים וייתן מענה לאורחים מחו"ל
may2022.png