"אני מאמין בכל לבי כי הכוח לקידום האוניברסיטה ולמימוש חזוננו, בתוך ועל אף המציאות המורכבת,
יגיע קודם כל מהעוצמה האנושית שלנו"​

​פרופ' דניאל חיימוביץ