​ BGyoU Impact היא יוזמה של נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ, אשר מזמין את כל קהילות האוניברסיטה לקחת חלק בעיצוב עתידה. ​​​


BGyoU Impact

כדי להגשים את החזון הצגתי בפניכם את יוזמת BGyoU Impact המזמינה את כולכם לקחת חלק בגיבושה של תוכנית אסטרטגית מקיפה וממוקדת-מטרה. זאת מכיוון שאני מאמין שאוניברסיטת בן-גוריון שייכת לכל קהליה – לסגליה האקדמיים והמנהליים, וכמובן לסטודנטים שבונים בה את עתידם. כל אחת ואחד מכם רואה את האוניברסיטה מהזווית המיוחדת לו, וכל אחת ואחד מכם יכול לתרום לחזון ולאסטרטגיה שינחו אותנו בשנים הבאות. המהלך כולו הוא מהלך משותף, תפור במדויק עבורנו וייחודי רק לנו, והוא משקף את רוח האוניברסיטה, את חזונה ואת משימותיה לשנים הבאות.

​צמיחתה של האוניברסיטה מרגשת ובו זמנית מציבה בפנינו אתגרים: כיצד להמשיך להתקדם, להתפתח, להשתפר ולשמור על הרוח הייחודית לנו.
 
סטודנטים, חברי סגל אקדמי, מנהלי וטכני, בוגרי האוניברסיטה – מה אתם חושבים שהופך את אוניברסיטת בן-גוריון למיוחדת? אילו מטרות ויעדים הייתם אתם מציבים לאוניברסיטה לחמישים השנים הבאות?  אילו שינויים נדרשים לדעתכם על מנת להבטיח את העצמת היכולות והיתרונות שלנו? ומה לדעתכם טעון שיפור? 
 
אנו נבחן את ההערות, ההצעות והרעיונות שיועלו על ידיכם בעזרתם נגבש תוכנית אסטרטגית שתבטיח שאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ממשיכה לעמוד במחויבויות שלה כלפי הנגב, כלפי הסטודנטים הלומדים בה, כלפי חברי הסגל העובדים בה וממשיכה לממש את חזונו של דוד בן-גוריון להוות מנוע ייחודי שמקדם את התרבות, המדע והכלכלה בנגב, במדינת ישראל ובעולם כולו . 

זה המקום לחשוב מחוץ לקופסה, להציע רעיונות, לדבר על הדברים הגדולים וגם על הדברים הקטנים שחשובים בעיניכם. הרעיונות שלכם יהוו את הבסיס לבניית אסטרטגיה לפיתוח עתידה של האוניברסיטה. 

את הרעיונות ניתן לשלוח ישירות לתיבת המייל: ​BGyoUImpact@bgu.ac.il 
או למלא את הטופס:​​​​

​​​​
​​​​​


מפג​שי שו​לחן ל-4

מפגשי דיא​​לוג בין חברי הסגל באוניברסיטה והסטודנטים לטובת קידום שיתופי פעולה במגוון נושאים.​
 המעוניינים לקחת חלק במפגשים מוזמנים ליצור קשר בדוא"ל: bgu.impact@bgu.ac.il