מושבי הרצאות בתחום המרחב הכפרי

לזמני שיבוץ המושבים במהלך ימי הכנס – אנא בדקו את תכנית הכנס המלאה
 

שולחן עגול:

יחסי עיר כפר

בהנחיית  עו"ד דודו קוכמן

דוברים:
פרופ' מיכאל סופר, אוניברסיטת בר אילן |  גב' סיגל מורן, ראשת מועצת בני שמעון | ד"ר מוחמד אלנבארי, ראש מועצת חורה | גב' חנה מורן, מתכננת ערים
מגיבים:
פרופ' נורית אלפסי, אוניברסיטת בן גוריון | גב' ניצן שריג, אוניברסיטת בן גוריון

במשך שנים רבות התאפיינה הזיקה בין המגזר הכפרי למגזר העירוני בישראל במידה רבה של "הפרדת כוחות", שהתבטאה במסלולי פיתוח נפרדים ובהיעדר כמעט מוחלט של מנגנוני תיאום ושיתוף פעולה.

תמורות בחברה הישראלית שינו את אופיים של יחסי הגומלין בין העיר לכפר והובילו לצמצום הקונפליקטים ולהתפתחות של קשרים הדדיים על בסיס אינטרסים משותפים הבאים לידי ביטוי בתחומים שונים. אולם, מודל האשכולות שהתפתח בשנים האחרונות נותן מענה חלקי לצרכים המשותפים של רשויות שכנות.

מוקדי הקונפליקט והתחרות בין שני המגזרים, נובעים במידה לא מבוטלת מהחלשת ההגנות המוסדיות על המרחב הכפרי. תהליך שהוביל להגברת הלחצים של המגזר העירוני על משאבי המרחב הכפרי ובעיקר על משאבי הקרקע, בין השאר לצרכי מגורים ותשתיות, לצורך פיתוח שטחי תעשייה ומסחר, ולצורך הוספת שטחים פתוחים עבור תושבי המרחב העירוני.

 

מושב ההרצאות "המרחב הכפרי המשתנה" מתקיים קודם למועד השולחן העגול.

 

המרחב הכפרי המשתנה

האם זה הטרואר (Terroir) או שמא החלטת גזבר? על מאפייני יקבים קטנים בצפון הארץ

זאביק גרינברג

רב תפקודיות חקלאות ושמירת ערכי טבע: ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי בישראל - ניתוח הראיות המדעיות

לירון ישראלי, לירון אמדור, תמר דיין

שכנות טובה חקלאות ומגורים – קידום תועלות משותפות וצמצום קונפליקטים בממשקי הדברה

אוריאל בן חיים, לירון אמדור, גדעון טופורוב

כפרי, פרברי וניפרד: יחסי מרחב כפרי מתחדש ועיר

ניצן שריג

יזמות במרחב הכפרי: היבטים מרחביים ואישיים

מיכאל סופר, לביאה אפלבום, עירית עמית-כהן, אורית רותם