מושבי הרצאות בתחומי מערכות מידע גיאוגרפי

לזמני שיבוץ המושבים במהלך ימי הכנס – אנא בדקו את תכנית הכנס המלאה

 

מודלים של התפשטות תופעות במרחב

מודל מרחבי-עתי בסקלה אזורית המתאר את הדינמיקה בזמן ובמרחב של מחלת הכימשון

ליאור בלנק, בנג'מין פירסטר, דני שטיינברג

פיזור מרחבי של חומר חלקיקי טבעי במרחב אורבני במהלך סופות אבק

הלנה קרנסוב, איתי קלוג, יצחק קטרה, מיכאל פריגר

Landscape-scale Variation in Canopy Water Content of Giant Sequoias During Drought

Tarin Paz-Kagan, Nicholas R. Vaughn, Roberta E. Martin, Philip G. Brodrick, Nathan L. Stephenson, Adrian J. Das, Koren R. Nydick, Gregory P. Asner

Time-series analysis of vegetation-cover response to residential development in dryland

Noa Ohana-Levi, Tarin Paz-Kagan, Natalya Panov, Aviva Peeters, Asaf Tsoar, Arnon Karnieli

 

השפעות של מאפיינים גיאוגרפיים-חברתיים על גורמים כלכליים

Adaptation of Tourism Infrastructure to the Impact of Expected Climate Scenarios

Yoram Ben-Ari, Mordechai Shechter, Yechezkel Israeli

Associating Neighborhood Income Levels with Spectral Properties of Light at Night (LAN) And Testing Possibilities of Remote Identification: A Case Study of Haifa's Residential Areas

Nataliya Rybnikova, Boris A. Portnov

Identifying Areas Under Potential Risk of Illegal Construction and Demolition Waste Dumping Using GIS Tools

Nisim Seror, Boris A. Portnov

 

גאוגרפיה ובריאות: גישות חדשות במחקר

Calibrating Kernel Density Estimates for the Analysis of Childhood Asthma in a Major Metropolitan Area

Dani Broitman, Boris A. Portnov

Exploring the Pathways between Environmental Risk Factors and Adverse Pregnancy Outcomes in the Haifa District of Israel

Shahar Fertig, Jonathan Dubnov, Shai Linn, Batia Majar, Riki Shemer, Lisa Rubin, Boris A. Portnov

Modeling Long-Term Effects of Air Pollution on Asthma Morbidity in a Nationwide Cohort in Israel

Greenberg N, Carel RS, Derazne E, Tiktinsky A, Tzur D, Portnov BA

Spatial Identification of the Potential Environment Hazards Associated with Adverse Health Outcomes

Alina Svechkina, Boris A. Portnov

Estimating daily and inter-daily concentrations of PM2.5 and PM10 pollutants using satellite-derived AOD products and improved modeling approaches

Alexandra Shtein

 

טכנולוגיות מתקדמות במרחב

השפעת דמיון סוציו-אקונומי ודמוגרפי על סגרגציה במרחבים הפיזי והוירטואלי על סמך נתוני הרשת החברתית טוויטר

מיכאל דורמן, טל סבוראי, איתי קלוג

בחינת ההעדפות הסביבתיות של רוכבי אופניים באמצעות מציאות מדומה

עמית בירנביום

חידושים במחקר הגאוגרפיה של התיירות בישראל

נועם שובל

מיהו תושב
טלי חתוקה

הפורטל הגיאוגרפי במערכת המדידה "אמון": מערכת מידע ממוחשבת - B.I מתקדם במרחב המשטרתי
יונתן אילן