מושבי הרצאות בתחום החישה מרחוק

לזמני שיבוץ המושבים במהלך ימי הכנס – אנא בדקו את תכנית הכנס המלאה

GRSS workshop Earth observation

Remote sensing of urban areas, from global to local and back

Paolo Gamba

Statistics and Information Theory in Remote Sensing with SAR

Alejandro C. Frery

The support of local farming communities and crop production resilience to climate change through the cultivation of giant reed

Antonello Bonfante


חישה מרחוק הדור הבא: בין תעשייה לאקדמיה

The VENµS Program and Scientific Mission

Arnon Karnieli

Hyperspectral Remote Sensing of Soils: Past, Present and Future

Eyal Ben-Dor

BGUSAT as a remote sensing research platform

Dan Blumberg, Aviran Sadon, Shimrit Maman, Colin Price

GENESIS – Generator of space image simulations

Y. Efraim, N. Cohen, G. Tidhar, T. Feingersh

חידושים ואתגרים בחישה מרחוק (א)

יו"ר: ד"ר שמרית ממן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Paolo Gamba
Remote Sensing of wild fires: fuels, fire and recovery
Dar Roberts
גישות פנומנולוגיות באלגוריתמיקה של החישה מרחוק
מקסים שושני


חידושים ואתגרים בחישה מרחוק (ב)

Multi-Source Spectral Approach of Early Water - stress Detection in Actual Field Irrigated Crops
Maria Polinova , Thomas Jarmer, Anna Brook
Estimation and Detection Limit of Organic Matter with Different Composition in Sand Dunes by Using the Spectral VIS-NIR-SWIR regions through Hyperspectral Remote Sensing and Spectroscopy
Nicolas Francos, Yaron Ogen, Eyal Ben-Dor
אפיון וזיהוי מיני חורש ים תיכוניים מעוצים על בסיס ספקטראלי-פנולוגי
גלעד וייל, נעם לוין, איתמר לנסקי
הערכת צריכת מים בכותנה באמצעות סדרת זמן של הדמאות מלווייני סנטינל 1 ו-2
עופר רוזנשטיין, ניתאי היימן, גריגורי קפלן, יוסי טנאי

Google Earth Engine

בחינת נזקי שריפות באזור חיפה: עבודה עם סדרות זמן ברזולוציה מרחבית ועתית שונה דרך GEE PYTHON API
ירון מיכאל
השפעת מצבים סינופטיים על אי החום העירוני
אורטל שפטל, איתמר לנסקי, שילה שיף
מיפוי שימושי / כיסויי קרקע בעזרת GEE
רון דרורי
שימוש ב GEE לחיזוי טמפרטורת קרקע באמצעות שילוב סדרות זמן של נתוני מודל ולוויין
שילה שיף, איתמר לנסקי