מושבי הרצאות בתחומי התכנון והעירוניות

לזמני שיבוץ המושבים במהלך ימי הכנס – אנא בדקו את תכנית הכנס המלאה


מעורבות בתכנון אזורים עירוניים

גורמים וחסמים להשתתפות בתהליכי תכנון עירוניים

אורי נחמני

מדיניות תרבות וזהות מקומית: מחקר השוואתי של ערי ביניים בישראל

נוגה ראב"ד

אתרים מוזיקליים בתל-אביב יפו :על כינונם של מרחבי פעולה פוטנציאליים-יצירתיים בין מתכננים למתוכננים

הילה לויט, טובי פנסטר

עירוניות ושונות בעידן ההתחדשות

רונן בן-אריה, טובי פנסטר

מורכבות התכנון בעולם מתמלא

The planning interest in a complex society

Stefano Moroni

Toward co-evolution in planning: the crucial role of mutual agreement

Nurit Alfasi

Are we closer to managing urban complexity?

Itzhak Benenson

גאוגרפיה כלכלית: התנהגות בשוק הדיור

ניתוח העדפות מרחביות על בסיס רנטות קרקעיות נגלות

פלג סמואלס, דניאל פלזנשטיין

הקצאת קרקע למגורים בשליטת המדינה בתנאי היצע מוגבל: מבט השוואתי מישראל, סינגפור והונג-קונג

שגיא גנות-שחר

הוצאות על ביטוח דירות כמדד לחוסן עירוני מול אירועי קיצון

מאשה ורניק, דניאל פלזנשטיין

האם ניתן לזהות שווקי דיור מקומיים?

דניאל פלזנשטיין, יאיר גרינברגר

 

השפעת הסביבה העירונית על בריאות האדם

אובדן התועלות הסביבתיות מאי מיצוי הפוטנציאל של עצי רחוב בתל אביב

אסף לויטן, יצחק שנל, עודד פוצ'טר

הבדלים אתניים בין נשים מוסלמיות ויהודיות בהתמודדות עם סכנות סביבתיות בעיר

דיאנה סעדי, קרן אגאישי, עימנואל תירוש, יצחק שנל

השפעת מאפיינים סביבתיים בעיר הישראלית על סיכון לבריאות

יצחק שנל, דיאנה סעדי, קרן אגאישי, עמנואל תירוש

 

מטרופולינים

השתנות הזהויות של מטרופולין חיפה

יגאל צ'רני

מטרופולין באר שבע - האמנם?

נורית אלפסי

"מדינת כל מטרופוליניה" - תשתית דמוקרטית למרחב בישראל

אורן יפתחאל

אזורים מטרופוליניים, תכנון מטרופוליני וממשל מטרופוליני בישראל

ערן רזין

 

שימור ופיתוח עירוני

פיתוח אתרי מורשת - מסדר הגמוני לסדר אגוניסטי. מקרה מבחן מרכז המבקרים פסיפס לוד.

מיכל רטנר, טובי פנסטר

שימור כאמצעי לבניית זהות בתהליכי התחדשות עירונית: כיכר השעון ביפו כמקרה מבחן

חמי שיף

הטוב, הרע והמכוער: תרבות יזמית והיווצרותו של שוק ההתחדשות העירונית

ינון גבע, גלעד רוזן

אתגרים בשימור הערים היסטוריות עכו, צפת ורמלה

שלי-אן פלג

 

המרחב הכפרי המשתנה

האם זה הטרואר (Terroir) או שמא החלטת גזבר? על מאפייני יקבים קטנים בצפון הארץ

זאביק גרינברג

רב תפקודיות חקלאות ושמירת ערכי טבע: ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי בישראל - ניתוח הראיות המדעיות

לירון ישראלי, לירון אמדור, תמר דיין

שכנות טובה חקלאות ומגורים – קידום תועלות משותפות וצמצום קונפליקטים בממשקי הדברה

אוריאל בן חיים, לירון אמדור, גדעון טופורוב

כפרי, פרברי וניפרד: יחסי מרחב כפרי מתחדש ועיר

ניצן שריג

יזמות במרחב הכפרי: היבטים מרחביים ואישיים

מיכאל סופר, לביאה אפלבום, עירית עמית-כהן, אורית רותם

 

שולחן עגול : יחסי עיר כפר

מנחה:  עו"ד דודו קוכמן

דוברים:

פרופ' מיכאל סופר, אוניברסיטת בר אילן |  גב' סיגל מורן, ראשת מועצת בני שמעון | ד"ר מוחמד אלנבארי, ראש מועצת חורה | גב' חנה מורן, מתכננת ערים

מגיבים:

פרופ' נורית אלפסי, אוניברסיטת בן גוריון | גב' ניצן שריג, אוניברסיטת בן גוריון

 

במשך שנים רבות התאפיינה הזיקה בין המגזר הכפרי למגזר העירוני בישראל במידה רבה של "הפרדת כוחות", שהתבטאה במסלולי פיתוח נפרדים ובהיעדר כמעט מוחלט של מנגנוני תיאום ושיתוף פעולה.

תמורות בחברה הישראלית שינו את אופיים של יחסי הגומלין בין העיר לכפר והובילו לצמצום הקונפליקטים ולהתפתחות של קשרים הדדיים על בסיס אינטרסים משותפים הבאים לידי ביטוי בתחומים שונים. אולם, מודל האשכולות שהתפתח בשנים האחרונות נותן מענה חלקי לצרכים המשותפים של רשויות שכנות.

מוקדי הקונפליקט והתחרות בין שני המגזרים, נובעים במידה לא מבוטלת מהחלשת ההגנות המוסדיות על המרחב הכפרי. תהליך שהוביל להגברת הלחצים של המגזר העירוני על משאבי המרחב הכפרי ובעיקר על משאבי הקרקע, בין השאר לצרכי מגורים ותשתיות, לצורך פיתוח שטחי תעשייה ומסחר, ולצורך הוספת שטחים פתוחים עבור תושבי המרחב העירוני.