כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית השנה עומד בסימן: "גיאוגרפיה בעולם מתמלא ומורכב".

מושבי המליאה יתייחסו ויכוונו זרקור אל היבטים שונים על עולם מורכב ושל העולם המתמלא.
כל מושב יציג היבט אנושי, חברתי, פיזי וסביבתי ויגע בממשק ובמתחים שבין השניים והמשמעויות בכלל ולמחקר הגאוגרפי בפרט.


מושב המליאה ביום הראשון - יתמקד ברעיון המורכבות:

דוברי המושב סטפנו מורינו ושלומית פז יבחנו את הקונספט של מורכבות כל אחד בתחומו:
· הרצאתו של סטפנו מורינו, תתמקד ב"מורכבות עירונית והמשמעויות לתכנון במאה ה-21".
· הרצאתה של שלומית פז, תעסוק במורכבות ובאתגרים הנוגעים בבריאות האדם וביטחון באקלים משתנה.

לתקציר הרצאתו של סטפנו מורינו

לתקציר הרצאתה של שלומית פז
 
מושב המליאה ביום השני - יתמקד בפן המתמלא של העולם ומשמעותיו:

דוברי המושב אלון טל ויצחק קטרה יציגו את הקונספט של עולם מלא והקשר בין תהליכים דמוגרפיים ופיסיים:
· הרצאתו של אלון טל, תתמקד בתהליכים דמוגרפיים בישראל ובמשמעויות לקיימות, פיתוח בר קיימא ומדיניות ציבורית.
· הרצאתו של יצחק קטרה תדבר על המשמעות של גורמים ותהליכים פיזיים (הסעת אבק, דגרדציה של קרקעות ועוד) לרווחת החברה האנושית, בריאות הציבור, וביטחון מזון בעולם מתמלא.

לתקציר הרצאתו של אלון טל

לתקציר הרצאתו של יצחק קטרה